Zdawalność w ośrodkach szkolenia kierowców w Powiecie Pińczowskim w 2014 r.

2015-02-02 14:23:10 Aktualności

. więcej»

Wykaz nieruchomości

2015-01-19 12:30:47 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
O gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r.,poz.518 j.t.)
Informuje
O wywieszeniu w dniach od 20 stycznia do 10 lutego 2015r.
wykazu mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Zacisze 5
celem podania do publicznej wiadomości.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Złota 7, I piętro, pokój nr 7,tel.413577291 wew.19
więcej»

obwieszczenie

2015-01-09 13:05:20 Aktualności

zawiadamia się więcej»

Zawiadomienie o wydanej decyzji

2014-12-12 14:41:05 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

03.12.2014

2014-12-03 14:05:38 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

zawiadomienie

2014-12-02 15:09:51 Zawiadomienia

zawiadamia się więcej»

18.11.2014

2014-11-25 12:46:26 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

25.10.2014

2014-11-25 12:41:00 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

25.11.2014

2014-11-25 12:39:19 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2014-11-21 10:28:17 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Złota 7 28-400 Pińczów

Wniosek o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – wykonywanych w ramach pracy geodezyjnej zgłoszonej pod nr GN.VIII.6642.1.755.2014 wykonywanej w ramach umowy 26/GN/14 zawartej ze Starostą Pińczowski dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Leszcze.
Na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej GN.VIII.6642.1.755.2014 prowadzę czynności dotyczące ustalenia granicy obrębu Leszcze.
W toku powyższej pracy geodezyjnej ustaliłem iż:
- nie jest znany właściciel działki 242/1 w obrębie Wola Zagojska;
- nie jest znane miejsce zamieszkania Pani Marii Augustyn, właściciela działki 341/1 w obrębie Krzyżanowice Dolne;
- nie jest znane miejsce zamieszkania Pana Jana Szumery, właściciela działki 99/1 w obrębie Gacki;
- nie jest znane miejsce zamieszkania Pani Władysławy Szumery, właściciela działki 99/1 w obrębie Gacki;
- nie jest znane miejsce zamieszkania Pani Wiktorii Cierniak, właściciela działki 194 w obrębie Gacki;

Wyżej wskazana osoby powinny zostać zawiadomione o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działek ewidencyjnych zgodnie z §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 ze zm.).
W związku z powyższym wnoszę o
zawiadomienie wskazanych wyżej osób o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic (zawiadomienie w załączeniu) w sposób określony w §38 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – tj. poprzez o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.21.11.2014
więcej»