10.06.2015

2015-06-18 12:54:22 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie więcej»

10.06.2015

2015-06-18 12:53:26 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

Zawiadomienie o wydanej decyzji

2015-06-10 15:01:23 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2015-06-02 08:14:03 Ogłoszenia o naborze

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIŃCZOWIE
UL. ZŁOTA 7, 28-400 PIŃCZÓW
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Specjalista do spraw programów - stażysta
w Centrum Aktywizacji Zawodowej - 1 etat więcej»

15.05.2015

2015-05-19 11:53:30 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

19.05.2015

2015-05-19 11:51:44 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

Zawiadomienie o wydanej decyzji

2015-05-14 08:28:22 Aktualności

Zawiadamia się więcej»

Wniosek w sprawie zamieszczenia informacji o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych

2015-05-06 12:54:11 Zawiadomienia

STAROSTA POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

Wniosek w sprawie zamieszczenia informacji
o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych


Na podstawie art. 7d i 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. tj. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami) oraz § 38 ust.2 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 oraz z 2013 r. poz.1551), proszę o zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pińczowie, informacji o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych:

1. Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego, adres, telefon
Usługi Geodezyjne Pająk -Gągała s.c.
ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec
17 583-63-01
2. Nazwisko i imię, nr i zakres uprawnień geodety uprawnionego (kierownika prac)
mgr inż. Zbigniew Pająk, uprawnienia zawodowe numer 1519 w zakresie: 1,2,3,4
więcej»

20.04.2015

2015-04-20 13:26:01 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

Zawiadomienie

2015-04-16 13:35:36 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»