09.04.2014

2014-04-14 14:18:12 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

19.03.2014

2014-04-14 14:14:19 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

11.04.2014

2014-04-14 14:10:11 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

14.04.2014

2014-04-14 14:04:28 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

07.04.2014

2014-04-07 10:15:55 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

2014-03-20 00:07:12 Aktualności

Prognoza oddziaływania na środowisko:
TREŚĆ OGŁOSZENIA więcej»

Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska

2014-03-12 13:46:32 Informacje o środowisku

Dla powiatu pińczowskiego
na lata 2013-2016,
z perspektywą na lata 2017-2020
więcej»

Program ochrony środowiska dla powiatu pińczowskiego

2014-03-12 13:43:58 Informacje o środowisku

Na lata 2013-2016
Z perspektywą na lata 2017-2020
więcej»

20.02.2014

2014-03-03 11:24:30 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

24.02.2014

2014-03-03 11:07:13 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»