10.01.2014

2014-01-17 11:05:32 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

16.12.2013

2014-01-09 10:02:35 Zawiadomienia

w publicznym dostepie umieszczono więcej»

24.12.2013

2014-01-09 09:55:03 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

07.01.2014

2014-01-07 14:28:39 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

10.12.2013

2013-12-10 10:12:35 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

18.10.2013

2013-12-06 14:49:24 Aktualności

w pulicznym dostępie umieszczono więcej»

04.10.2013

2013-12-06 14:41:56 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

06.12.2013

2013-12-06 14:33:49 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

zawiadomienie

2013-10-28 13:59:53 Zawiadomienia

zawiadamia się więcej»

Starosta Pińczowski

2013-10-15 07:54:17 Zawiadomienia

Informuje
O wywieszeniu w dniach od 15 października do 6 listopada 2013 r.
wykazu mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę więcej»