12.08.2015

2015-08-12 10:35:20 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - "Wodociągi Pińczowskie" - AB.VI.6743.1.3.2015 AB.VI.6743.1.2.2015

2015-08-07 10:44:10 Wydział Budownictwa

W dniu 06 sierpnia 2015 roku upłynął termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy więcej»

Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego - Adrian Bober - AB.VI.6743.1.2.2015

2015-08-07 10:31:12 Wydział Budownictwa

W dniu 06 sierpnia 2015 roku upłynął termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy więcej»

ZAWIADOMIENIE

2015-07-31 13:51:00 Informacje o środowisku

ZAWIADAMIA SIĘ więcej»

sprzeciw do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego - Słoma Martyna - AB.VI.6743.1.1.2015

2015-07-22 10:02:17 Wydział Budownictwa

W dniu 21 lipca 2015 roku Starosta Pińczowski wniósł sprzeciw więcej»

Zgłoszenie budowy sieci wodocigowej i kanalizacyjnej - Wodociągi Pińczowskie AB.VI.6743.1.3.2015

2015-07-20 14:36:11 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Pińczowie, na obrębie 04 na działkach nr ewid. 193/8, 193/11, 193/3, 192/2 oraz na obrębie 11, na działkach nr ewid. 47, 2/9, 2/10, 2/1, 1/3 więcej»

Zawiadomienie

2015-07-16 09:32:22 Informacje o środowisku

Zawiadamia się więcej»

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

2015-07-10 10:15:31 Aktualności

więcej»

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego - Adrian Bober - AB.VI.6743.1.2.2015

2015-07-09 14:59:50 Wydział Budownictwa

zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w m.Pełczyska, na działce nr ewid.908/1
więcej»

zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego - Słoma Martyna - AB.VI.6743.1.1.2015

2015-07-02 15:08:09 Wydział Budownictwa

zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w m.Włoszczowice na działce nr ewid.756/1 więcej»