obwieszczenie

2015-03-11 13:56:33 Zawiadomienia

zawiadamiam więcej»

obwieszczenie

2015-02-20 11:10:07 Aktualności

zawiadamiam więcej»

19.02.2015

2015-02-19 11:13:12 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

17.02.2015

2015-02-17 10:59:08 Aktualności

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

30.12.2014

2015-02-10 10:48:09 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

10.02.2015

2015-02-10 10:46:18 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

Zdawalność w ośrodkach szkolenia kierowców w Powiecie Pińczowskim w 2014 r.

2015-02-02 14:23:10 Aktualności

. więcej»

Wykaz nieruchomości

2015-01-19 12:30:47 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
O gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r.,poz.518 j.t.)
Informuje
O wywieszeniu w dniach od 20 stycznia do 10 lutego 2015r.
wykazu mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Zacisze 5
celem podania do publicznej wiadomości.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Złota 7, I piętro, pokój nr 7,tel.413577291 wew.19
więcej»

obwieszczenie

2015-01-09 13:05:20 Aktualności

zawiadamia się więcej»

Zawiadomienie o wydanej decyzji

2014-12-12 14:41:05 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»