Obwieszczenie

2014-09-22 07:56:06 Aktualności

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego więcej»

Modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębu ewidencyjnego 260804_5.0018 Leszcze

2014-09-19 12:06:49 Zawiadomienia

Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

GN.VIII.6620.95.2014 PIŃCZÓW , dnia 15.09.2014
I N F O R M A C J A


Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zmianami )
informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260804_5.0018 Leszcze , jednostka ewidencyjna Pińczów –obszar wiejski . Wykonawca prac zostanie wyłoniony w trybie zarządzenia Starosty Pińczowskiego numer 8.2014
z dnia 14.05.2014r. .Termin opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego : 15 grudnia 2014roku .


z upoważnienia Starosty Pińczowskiego
Geodeta Powiatowy mgr inż. Jarosław Sadura
więcej»

19.08.2014

2014-09-12 09:24:24 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

10.09.2014

2014-09-12 09:23:13 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

02.09.2014

2014-09-02 14:07:09 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono informację o środowisku więcej»

02.09.2014

2014-09-02 14:05:12 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono informację o środowisku więcej»

18.08.2014

2014-08-19 10:22:11 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

Obwieszczenie

2014-08-07 10:24:54 Aktualności

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego więcej»

zawiadomienie

2014-07-29 13:47:06 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

zawiadomienie

2014-06-24 13:12:09 Zawiadomienia

zawiadamia się więcej»