15.07.2013

2013-08-23 14:16:24 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

zawiadomienie

2013-08-12 11:12:10 Aktualności

zawiadamia się więcej»

zawiadomienie

2013-08-01 13:09:12 Aktualności

zawiadamia się więcej»

24.07.2013

2013-07-24 13:33:45 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

zawiadomienie

2013-07-18 09:03:50 Aktualności

zawiadamia się więcej»

zawiadomienie

2013-07-17 11:40:07 Aktualności

zawiadamia się więcej»

zawiadomienie

2013-07-05 12:06:44 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

2013-06-25 12:31:19 Ogłoszenia o naborze

GŁÓWNY KSIĘGOWY – 1/5 etatu
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
W PIŃCZOWIE
więcej»

Projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obszaru obrębów : Niegosławice , Nieprowice , Rudawa , jednostki ewidencyjnej , Złota - obszar wiejski .

2013-06-21 09:22:13 Zawiadomienia

Na podstawie art. 24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 193 , poz. 1287 ze zm.)
Starosta Pińczowski zawiadamia , że w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Pińczowie ul. Złota 7 , II piętro pokój nr 5
w terminie od 08.07.2013r. do 26.07.2013r. w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obszaru obrębów : Niegosławice , Nieprowice , Rudawa , jednostki ewidencyjnej ,
Złota - obszar wiejski .
więcej»

zawiadomienie

2013-06-06 13:35:37 Aktualności

zawiadamia się więcej»