Wykaz mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

2012-06-18 14:35:47 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651)
Informuje
o wywieszeniu w dniach 19 czerwca do 10 lipca 2012 r.
wykazu mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Zacisze 5, celem podania do publicznej wiadomości.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Złota 7, pokój nr 7.
więcej»

06.06.2012

2012-06-13 14:55:45 Aktualności

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

06.06.2012

2012-06-13 14:52:45 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

01.06.2012

2012-06-13 14:49:42 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

Zarząd Powiatu Pińczowskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pińczowskiego:

2012-06-13 14:48:17 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

13.06.2012

2012-06-13 14:46:18 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

04.06.2012

2012-06-04 14:09:09 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

15.05.2012

2012-05-22 09:40:49 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

08.05.2012

2012-05-22 09:38:49 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

Informacja dla niesłyszących i głuchoniemych klientów Starostwa Powiatowego w Pińczowie

2012-04-11 14:08:32 Aktualności

Od 1 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie urzędu (I piętro, pok. 4) w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Możliwości kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za porozumienie osób niesłyszących i głuchoniemych z tłumaczem:
Sekretarz Powiatu - Wioletta Usnarska, tel. 41 35 760 01 wew. 41
Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - Dorota Frączek - tel. 41 35 760 01 wew. 38
e-mail: starostwo@pinczow.pl
więcej»