05.03.2012

2012-04-05 09:27:41 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - WIEŚ DZIERĄŻNIA DZ..597/1

2012-03-14 14:50:10 Zawiadomienia

GN.VIII.6821.39.2012 Pińczów 14.03.12r.


INFORMACJAKomisja przetargowa powołana Decyzją Starosty Powiatu Pińczowskiego z dnia 2.03.2012 r nr 2/2012 do przeprowadzenia I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości informuje:


więcej»

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - M.PIŃCZÓW UL. ARMII KRAJOWEJ DZ.493/4

2012-03-14 14:11:05 Zawiadomienia

GN.VIII.6821.39.2012 Pińczów 14.03.12r.


INFORMACJAKomisja przetargowa powołana Decyzją Starosty Powiatu Pińczowskiego z dnia 2.03.2012 r nr 2/2012 do przeprowadzenia I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości informuje:


W wyniku nie zaskarżenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. Armii Krajowej (dz. nr 493/4 obr 13), który odbył się w dniu 9 marca 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, nabywcą w/w nieruchomości została Pani Jadowska Jadwiga zam. Ul. Mazurska 64/120 25-345 Kielce.
więcej»

zawiadomienie

2012-03-13 10:27:28 Zawiadomienia

zawiadamia się więcej»

08.03.2012

2012-03-08 10:50:52 Aktualności

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

05.03.2012

2012-03-08 10:46:09 Informacje o środowisku

W pulicznym dostępie umieszczono więcej»

23.02.2012

2012-02-27 10:28:45 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

zawiadomienie

2012-02-16 14:01:40 Aktualności

zawiadamia się więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2012-02-15 15:08:39 Ogłoszenia o naborze

INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

MŁODSZY REFERENT DS. EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
więcej»

08.02.2012

2012-02-08 09:26:00 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»