Zawaidomienie

2012-10-10 11:18:18 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

Zawiadomienie

2012-10-10 11:17:31 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

Zawiadomienie

2012-10-10 11:15:25 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2013 - DO KONSULTACJI

2012-10-01 10:55:44 Aktualności

Poniżej przedstawiamy projekt Programu współpracy Powiatu Pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 do konsultacji dla organizacji pozarządowych o którch mowa w Uchwale nr V/36/2011 Rady Powiatu w Pińczowie

Uwagi do projektu Programu należy składać do 10 października 2012 roku (liczy się data dostarczenia uwag do urzędu) w następujący sposób:

pisemnie pocztą lub na sekretariat urzędu
Starostwo Powiatowe
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

faxem 041 35 760 07

e-mailem: inwestycje@pinczow.pl

Projekt wspołpracy na 2013 rok w zakładce Program współpracy na www.pinczow.pl

więcej»

zawiadomienie

2012-09-27 11:00:25 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENT W WYDZIALE FINANSOWYM W STAROSTWIE POWIATOWYM W PIŃCZOWIE

2012-07-23 15:04:46 Ogłoszenia o naborze

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Justyna Długosz – zamieszkała w Pińczowie. więcej»

Starosta pińczowski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

2012-06-25 14:58:05 Ogłoszenia o naborze

w starostwie powiatowym w pińczowie, przy ul. Zacisze 5
Referent w wydziale finansowym
więcej»

22.06.2012

2012-06-22 09:32:35 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

22.06.2012

2012-06-22 09:24:24 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

Wykaz mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

2012-06-18 14:35:47 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651)
Informuje
o wywieszeniu w dniach 19 czerwca do 10 lipca 2012 r.
wykazu mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Zacisze 5, celem podania do publicznej wiadomości.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Złota 7, pokój nr 7.
więcej»