STAROSTA PIŃCZOWSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W PIŃCZOWIE

2012-01-18 13:11:21 Ogłoszenia o naborze

MŁODSZY REFERENT DS. EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
więcej»

17.01.2012

2012-01-17 11:22:08 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

Ogłoszenie o naborze

2012-01-03 13:37:51 Ogłoszenia o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie pilnie poszukuje osoby na stanowisko psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pińczowie. więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

2012-01-03 08:48:52 Ogłoszenia o naborze

PRZEWODNICZĄCY POWIATOWEGO ZESPOŁU DS.
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
więcej»

30.12.2011

2012-01-02 09:10:12 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

30.12.2011

2012-01-02 09:06:59 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

30.12.2011

2012-01-02 09:02:13 Informacje o środowisku

wW publicznym dostępie umieszczono więcej»

22.11.2011

2011-12-14 10:06:49 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

10.11.2011

2011-12-14 10:01:45 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

10.11.2011

2011-12-14 10:00:34 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»