Strona główna BIP
Powiat Pińczowski - Biuletyn Informacji Publicznej www.pinczow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualności
Ogłoszenia o naborze
Zawiadomienia
Nowości
Informacje o środowisku
Wydział Budownictwa
Przetargi
Archiwum przetargów

 Starostwo

Dane
Starosta
Wicestarosta
Sekretarz Powiatu
Komórki Organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników
Prowadzone rejestry i ewidencje
Przebieg i efekty kontroli
Język migowy
Formularze i wnioski
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Organy Władzy

Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Rada Powiatu 2010-2014
Zarząd Powiatu 2010-2014
Oświadczenia majątkowe 2010-2014
Rada Powiatu 2006-2010
Zarząd Powiatu 2006-2010
Oświadczenia majątkowe 2006-2010
Rada Powiatu 2002-2006
Zarząd Powiatu 2002-2006
Oświadczenia majątkowe 2002-2006

 Podstawy Prawne

Informacja dla pracowników
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Opinie RIO
Ustawa o samorządzie powiatowym
Statut
Regulamin
Zarządzenia Starosty
Protokoły
Protokoły z Zarządu Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Uchwały Rady Powiatu
Protokoły z Zarządu Powiatu 2010-2014
Uchwały Zarządu Powiatu 2010-2014
Uchwały Rady Powiatu 2010-2014
Zarządzenia Starosty 2010-2014
Protokoły 2010-2014
Uchwały Zarządu Powiatu 2006-2010
Zarządzenia Starosty 2006-2010
Uchwały Rady Powiatu 2006-2010
Protokoły z zarządu 2006-2010
Protokoły 2006-2010
Uchwały Zarządu Powiatu 2002-2006
Uchwały Rady Powiatu 2002-2006
Zarządzenia Starosty 2002-2006
Protokoły 2002-2006
Strategia Rozwoju

 Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy
Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie
Dom Pomocy Społecznej
Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie ul Polna 48
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowy Zarząd Dróg
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Oświadczenia majątkowe kierowników

 Służby powiatowe

Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 Majątek Powiatu

Dane 2003
Budżet 2016
Budżet 2017
Dane 2004
Budżet 2015
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2011
Budżet 2010
Budżet 2009
Budżet 2008
Budżet 2007
Budżet 2006
Nieruchomości Powiatu
Budżet 2005

 Inne

Informacje niedostępne
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:
Pliki do pobrania
Rozkłady Jazdy
Stacje kontroli pojazdów
Ośrodki szkolenia kierowców

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Powiatowe Centrum Pomocy RodzinieDo druku

 

Dyrektor Joanna Słonina

tel. (041) 357 60 01  w. 22 i w. 23

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 I. Do zadań z zakresu pomocy społecznej należy:

 1. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

 2. Udzielanie specjalistycznego poradnictwa.

 3. Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej na podstawie złożonych wniosków według kolejności osób oczekujących.

 4. Kierowanie małoletnich do placówek opiekuńczo wychowawczych.

 5. Tworzenie rodzin zastępczych i wypłacanie świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w w/w rodzinie.

 6. Ustalanie wysokości odpłatności ponoszonych przez rodziców, których dzieci przebywają w/w rodzinach.

 7. Zapewnienie osobom i rodzinom podejmującym się funkcji rodziny zastępczej odpowiedniego przygotowania i szkolenia.

 8. Przyznawanie specjalnego świadczenia pieniężnego dla osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodzin zastępczych, resocjalizacyjnych, zakładów dla nieletnich.

II. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych:

 1. Refundacja kosztów związanych z przystosowaniem nowych i istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na podstawie zawartych umów z pracodawcami Powiatu Pińczowskiego.

 2. Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy i pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

 3. Rozpatrywanie wniosków dot. udzielenia pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

III. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:

 1. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osobom niepełnosprawnym (dorośli i dzieci) i ich opiekunom.

 2. Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych:

 • architektonicznych,

 • technicznych

 • w komunikowaniu się

Dofinansowaniem objęci są dorośli i dzieci.

 1. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pińczowie.

 2. Dofinansowanie osób niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęty ortopedyczne , środki

pomocnicze lub środki techniczne.

IV. Inne:

 1. Wydawanie orzeczeń o ustalonym przez Powiatowy zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – stopniu niepełnosprawności.

 2. Wydawanie legitymacji o w/w stopniu niepełnosprawności.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 9927
Utworzył: Przemysław Rasała, data utworzenia: 2009-07-27 12:40:33
Opublikował: Przemysław Rasała, data publikacji: 2009-07-27 12:41:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Powiat Pińczowski redaguje: Dorota Frączek
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl