Strona główna BIP
Powiat Pińczowski - Biuletyn Informacji Publicznej www.pinczow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualności
Ogłoszenia o naborze
Zawiadomienia
Nowości
Informacje o środowisku
Wydział Budownictwa
Przetargi
Archiwum przetargów

 Starostwo

Dane
Starosta
Wicestarosta
Sekretarz Powiatu
Komórki Organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników
Prowadzone rejestry i ewidencje
Przebieg i efekty kontroli
Język migowy
Formularze i wnioski
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Organy Władzy

Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Rada Powiatu 2010-2014
Zarząd Powiatu 2010-2014
Oświadczenia majątkowe 2010-2014
Rada Powiatu 2006-2010
Zarząd Powiatu 2006-2010
Oświadczenia majątkowe 2006-2010
Rada Powiatu 2002-2006
Zarząd Powiatu 2002-2006
Oświadczenia majątkowe 2002-2006

 Podstawy Prawne

Informacja dla pracowników
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Opinie RIO
Ustawa o samorządzie powiatowym
Statut
Regulamin
Zarządzenia Starosty
Protokoły
Protokoły z Zarządu Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Uchwały Rady Powiatu
Protokoły z Zarządu Powiatu 2010-2014
Uchwały Zarządu Powiatu 2010-2014
Uchwały Rady Powiatu 2010-2014
Zarządzenia Starosty 2010-2014
Protokoły 2010-2014
Uchwały Zarządu Powiatu 2006-2010
Zarządzenia Starosty 2006-2010
Uchwały Rady Powiatu 2006-2010
Protokoły z zarządu 2006-2010
Protokoły 2006-2010
Uchwały Zarządu Powiatu 2002-2006
Uchwały Rady Powiatu 2002-2006
Zarządzenia Starosty 2002-2006
Protokoły 2002-2006
Strategia Rozwoju

 Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy
Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie
Dom Pomocy Społecznej
Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie ul Polna 48
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowy Zarząd Dróg
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Oświadczenia majątkowe kierowników

 Służby powiatowe

Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 Majątek Powiatu

Dane 2003
Budżet 2016
Budżet 2017
Dane 2004
Budżet 2015
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2011
Budżet 2010
Budżet 2009
Budżet 2008
Budżet 2007
Budżet 2006
Nieruchomości Powiatu
Budżet 2005

 Inne

Informacje niedostępne
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:
Pliki do pobrania
Rozkłady Jazdy
Stacje kontroli pojazdów
Ośrodki szkolenia kierowców

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Powiatowy Zarząd DrógDo druku

 

Dyrektor Tadeusz Bochniak

tel. (0 41) 357 6129

 

Prowadzi sprawy związane z:

 

zarządzaniem dróg – planowaniem ich rozwoju, bieżącym administrowaniem i utrzymaniem

zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

PZD w Pińczowie zarządza na terenie 5 gmin siecią 334 km dróg zamiejskich, 4,5 km dróg miejskich oraz 26 obiektami mostowymi.

Podstawowe zadania Powiatowego Zarządu Dróg wynikające z ustawy:

opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

opracowywanie planów finansowania budowy, modernizacji, utrzymania
i ochrony dróg, w tym obiektów i urządzeń związanych z drogą, utrzymanie zieleni, kształtowanie zagospodarowania pasa drogi,

przygotowanie zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania

i ochrony dróg, w związku z pracami nad projektem budżetu powiatu, zgodnie z zasadami tworzenia budżetu,

przygotowane warunków zamówienia publicznego ma wskazane wyżej zadania wraz z procedurami przetargowymi, realizacja przetargów, nadzór nad realizacją zadań, odbiór realizowanych zadań,

pełnienie funkcji inwestora,

zarządzanie pasem drogowym, koordynacją robót w pasie drogowym,

w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

ewidencją dróg i obiektów mostowych,

prowadzenie w porozumieniu z policją ewidencji i badań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju,

koordynacja działań powiatu w powiązaniu z pozostałymi szczeblami administracji samorządowej i rządowej.

Powyższe zadania Zarządu są realizowane m.in. poprzez:

prowadzenie zagadnień związanych z organizacją ruchu i oznakowaniem dróg,

prowadzenie spraw związanych z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem dróg powiatowych,

koordynacja robót w pasie drogowym, tj. wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót, umieszczanie urządzeń obcych, budowę i przebudowę zjazdów z dróg i włączeń do sieci dróg, orzekanie
o przywróceniu pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz naliczanie
i pobieranie kar za samowolne zajęcie pasa,

udzielanie zezwoleń na umieszczanie reklam w pasie drogowym,

udzielanie zezwoleń na organizowanie imprez, które powodują utrudnienia ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny,

wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,

zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

w pasie dróg powiatowych i gminnych,

wprowadzanie ograniczeń ruchu ze względu na stan techniczny dróg

i mostów.

Dane adresowe
Dane adresowe PZD

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 9809
Utworzył: , data utworzenia:
Opublikował: , data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Powiat Pińczowski redaguje: Dorota Frączek
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl