Prowadzone rejestry i ewidencjeDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-07-12 09:20:56

PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE W STAROSTWIE

 

 1. REJESTRY

 1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Sekretarz (Kancelaria), Biuro Rady
 • uchwał Rady Powiatu,
 • wniosków stałych Komisji Rady Powiatu,
 • zarządzeń,
 • upoważnień i pełnomocnictw,
 • wniosków i postulatów z posiedzeń Zarządu,
 • skarg i wniosków,
 • kontroli wewnętrznej,
 • jednostek podległych,
 • pracowników.
 1. Sekretariat
 • delegacji (wyjazdów służbowych),
 • pism przychodzących
 1. Wydział WSS
 • aktów mianowania
 • rejestr stowarzyszeń kultury fizycznej
 1. Wydział AB
 • pozwoleń na budowę,
 • wniosków o pozwolenie na budowę,
 • dzienników budowy
 1. Wydział RLiO
 • wniosków i decyzji na pozwolenie wodnoprawne,
 • wniosków i decyzji na odpady,
 • wniosków i decyzji na rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych
 • decyzji na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 • wniosków i decyzji na zatwierdzenie projektów prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich,
 • wniosków i decyzji na zalesienie,
 • wniosków i decyzji na uznawanie rozpłodników
 • pomników przyrody,
 • decyzji na wprowadzenie zanieczyszczeń do stmosfery
 1. Wydział KT
 • kierowców,
 • zatrzymanych praw jazdy,
 • praw jazdy międzynarodowych,
 • pojazdów zarejestrowanych,
 • wydanych dowodów rejestracyjnych stałych i czasowych,
 • wydanych znaków legalizacyjnych,
 • wydanych kart pojazdów,
 • kierowców ubyłych i przybyłych na inny teren ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.
 1. Wydział GKKiGN
 • wydanych decyzji administracyjnych,
 • gruntów Skarbu Państwa,
 • użytkowników wieczystych,
 • opinii Zudowskich (ZUDGP),
 • (kerg) przyjętych operatorów przyjętych do Zasobu PODGK w Pińczowie,
 • wydanych wypisów, wyrysów i kopii map.

 

 1. EWIDENCJE

 1. Sekretarz (Kancelaria)
 • wyjść w godzinach służbowych,
 1. Wydział ORISO
 • czasu pracy,
 • stowarzyszeń działających na terenie powiatu
 1. Wydział KT
 • egzaminów nie zaliczonych.


Powrót