Skargi i wnioski
Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji
w poniedziałek w godz. 1400 – 1600 i w pozostałe dni robocze w godzinach urzędowania.
Sekretarz Powiatu, Kierownicy Wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w miarę możliwości codzienne w godzinach pracy.
Pracownicy na samodzielnych stanowiskach i pracownicy wydziałów przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy.
Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 41 3576001-05 wew. 215 

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl