Organizacje pozarządowe

  Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu pińczowskiego.

Baza danych znajdująca się w tej zakładce opiera się głównie na powiatowym rejestrze stowarzyszeń.

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 

Zapraszamy do konsultacji społecznych programu współpracy - uwagi i wnioski prosimy składać mailowo (inwestycje@pinczow.pl).

termin składania - do 15 listopada 2021 roku

PROJEKT WSPÓŁPRACY POWIATU PIŃCZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2022Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl