Informacje podstawowe o poradni

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
28 – 400 Pińczów
ul. Spółdzielcza 6
tel. 41 357 47 01

Adres stron internetowej : http://www.ppp.none.pl/

Status prawny :          Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna;

Organ prowadzący:   Starostwo Powiatowe w Pińczowie;

Organ nadzorujący:    Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie zatrudnieni są psycholodzy, pedagodzy, logopeda, lekarz, oraz pracownicy obsługi.
Specjaliści przygotowani są do udzielania różnych form pomocy.

Czas pracy poradni od godz. 8. 00 do 18. 00. Czas pracy poszczególnych pracowników jest różny.


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl