2022
2022
Załączone pliki:

ZS-1-2022
(ZS-1-2022.pdf - 292.885 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:22:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-2-2022
(ZS-2-2022.pdf - 1473.369 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:23:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie podziału planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2022 rok

ZS-3-2022
(ZS-3-2022.pdf - 871.769 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:24:19 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie pińczowskim w 2022 roku

ZS-4-2022
(ZS-4-2022.pdf - 306.051 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:25:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2022 roku

ZS-5-2022
(ZS-5-2022.pdf - 302.97 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:26:30 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie odwołania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie

ZS-6-2022
(ZS-6-2022.pdf - 351.417 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:27:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie

ZS-7-2022
(ZS-7-2022.pdf - 295.163 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:29:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie

ZS-8-2022
(ZS-8-2022.pdf - 484.915 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:30:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw pomocy uchodźcom z Ukrainy

ZS-9-2022
(ZS-9-2022.pdf - 312.784 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:31:10 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-10-2022
(ZS-10-2022.pdf - 333.527 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:32:05 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania zespołu powypadkowego

ZS-11-2022
(ZS-11-2022.pdf - 309.199 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:33:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie

ZS-12-2022
(ZS-12-2022.pdf - 353.244 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:33:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie

ZS-13-2022
(ZS-13-2022.pdf - 332.245 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:34:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-14-2022
(ZS-14-2022.pdf - 303.039 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:35:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-15-2022
(ZS-15-2022.pdf - 295.196 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:36:18 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-16-2022
(ZS-16-2022.pdf - 1598.31 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:37:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2022 rok

ZS-17-2022
(ZS-17-2022.pdf - 317.147 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:38:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie

ZS-18-2022
(ZS-18-2022.pdf - 291.458 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:39:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS-19-2022
(ZS-19-2022.pdf - 5821.133 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:41:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia "Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego" w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS-20-2022
(ZS-20-2022.pdf - 287.127 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:42:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku nawalnego deszczu

ZS-21-2022
(ZS-21-2022.pdf - 256.891 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:43:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa do samochodu służbowego

ZS-22-2022
(ZS-22-2022.pdf - 1605.93 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:44:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2022 rok

ZS-23-2022
(ZS-23-2022.pdf - 317.471 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:45:19 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania koordynatora dostępności w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS-24-2022
(ZS-24-2022.pdf - 353.204 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:46:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2.2021 Starosty Pińczowskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

ZS-25-2022
(ZS-25-2022.pdf - 360.804 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:49:15 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-26-2022
(ZS-26-2022.pdf - 351.268 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:51:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2.2021 Starosty Pińczowskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

ZS-27-2022
(ZS-27-2022.pdf - 293.964 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:51:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji odbiorowej

ZS-28-2022
(ZS-28-2022.pdf - 374.913 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:53:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych

ZS-29-2022
(ZS-29-2022.pdf - 299.344 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:53:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-30-2022
(ZS-30-2022.pdf - 1626.351 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:54:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2022 rok

ZS-32-2022
(ZS-32-2022.pdf - 290.525 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:56:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przatargowej

ZS-33-2022
(ZS-33-2022.pdf - 402.298 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:58:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS-34-2022
(ZS-34-2022.pdf - 280.536 KB) Data publikacji: 2023-01-31 11:59:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji odbiorowej

ZS-35-2023
(ZS-35-2022.pdf - 2231.147 KB) Data publikacji: 2023-03-21 07:44:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli przez pracowników Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie

ZS-36-2022
(ZS-36-2022.pdf - 359.175 KB) Data publikacji: 2024-01-17 14:57:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wdrożenia systemu płatności bezgotówkowych z użyciem terminala płatniczego w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS-37-2022
(ZS-37-2022.pdf - 1832.477 KB) Data publikacji: 2024-01-17 14:59:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Starostwie Powiatowym w Pińczowie"

ZS-38-2022
(ZS-38-2022.pdf - 285.284 KB) Data publikacji: 2024-01-22 14:11:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl