2021
Załączone pliki:

Sprawozdanie_BiZK.III.6610.24.2021
(Sprawozdanie z kontroli_BiZK.III.6610.24.2021.pdf - 1945.969 KB) Data publikacji: 2024-01-18 13:31:38 Redaktor: Monika Budera

Opis: z dnia 22 czerwca 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne_PNK.III.431.36.2021
(Wystapienie pokontrolne_PNK.III.431.36.2021.pdf - 3461.875 KB) Data publikacji: 2024-01-18 13:32:54 Redaktor: Monika Budera

Opis: z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne_WIG.I.431.11.2021
(Wystapienie pokontrolne_WIG.I.431.11.2021.pdf - 6858.159 KB) Data publikacji: 2024-01-18 13:36:46 Redaktor: Monika Budera

Opis: z dnia 13 września 2021 r.

Informacja pokontrolna
(Informacja pokontrolna_RPSW.09.02.03-26-001320-001.pdf - 6147.983 KB) Data publikacji: 2024-01-18 13:39:04 Redaktor: Monika Budera

Opis: z dnia 2 sierpnia 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne_FN.IV.431.28.2021
(Wystapienie pokontrolne_FN.IV.431.28.2021.pdf - 1888.684 KB) Data publikacji: 2024-01-18 13:40:59 Redaktor: Monika Budera

Opis: z dnia 3 listopada 2021 r.

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl