Przedmiot działalności

ZOZ w Pińczowie udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
pacjentom ubezpieczonym w 
Narodowym Funduszu Zdrowia                       
w warunkach szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w 
ramach następujących specjalności: 

- chirurgii
- intensywnego nadzoru chirurgicznego 
- ginekologii i położnictwa
- chorób wewnętrznych
- intensywnego nadzoru kardiologicznego
- diagnostyki obrazowej
- endoskopii
- intensywnej opieki medycznej
- poradni specjalistycznych


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl