Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

www.szpitalpinczow.pl


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl