Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie ul Polna 48

p.o. kierownika mgr Mariusz Grudzień

 tel. 041 357-38-14

http:www.psdspinczow.republika.pl

,Dom to nie kąt i cztery ściany,

lecz miejsce, w którym każdy jest kochany". 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy działa od 2 stycznia 2003 roku.

Przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Pińczowskiego. PŚDS jest Placówką pobytu dziennego, przystosowany do przebywania 25 uczestników powyżej 18 roku życia obojga płci.

Celem działalności PŚDS jest potrzeba otoczenia wsparciem i przystosowania do samodzielnego funkcjonowania we własnym środowisku grupy osób, które dotychczas były bezradne, zagubione, osamotnione i wyobcowane ze środowiska z powodu chorób psychicznych jak również niepełnosprawności intelektualnej.

Zadania są realizowane przy pomocy pięciu pracowni:

 • muzycznej,
 • kulinarnej,
 • rehabilitacyjnej,
 • zaradności życiowej,
 • plastycznej, 
 • pokoju wyciszeń,

 metodą treningów tj:

 • trening budżetowy,
 • trening kulinarny,
 • trening samoobsługi,
 • trening higieniczny,
 • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
 • trening zaradności życiowej,
 • trening umiejętności spędzenia wolnego czasu.

 Uczestnicy są objęci opieką świetnych terapeutów, opieką socjalną, pielęgniarską, oraz psychologiczną na miejscu jak i poprzez Poradnię Zdrowia Psychicznego.

Domownicy biorą udział w zawodach sportowych i konkursach: plastycznych, muzycznych, recytatorskich. Podopieczni uczestnicząc w zajęciach rehabilitacji i terapii mogą uczyć żyć na miarę własnych możliwości, adaptować się do życia w społeczeństwie, być w nim a nie ,,stać obok"

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w PIŃCZOWIE serdecznie zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Pobyt w Domu jest bezpłatny. Oferujemy darmowy transport Uczestników na miejsce.

 


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl