Dane 2004

Starostwo Powiatowe w Pińczowie posiada majątek o łącznej wartości 5.144.912,68 zł

(stan na dzień 27 grudnia 2004 roku).

W jego skład wchodzą;

I. NIERUCHOMOŚCI o wartości 4.502.416,24 zł, (w tym budynki)

l . Siedziba Starostwa Powiatowego w Pińczowie

  1. ul.Zacisze5
  2. ul. 1 Maja 10
  3. ul. Złota 7
  4. ul. Piłsudskiego 3
  1. Siedziba Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 6
  2. Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Pińczowie, ul. Batalionów Chłopskich 15

5. Siedziba Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie, Os. Nowy Świat 2

  1. Siedziba Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu.
  2. Siedziba ZOZ w Pińczowie, ul Armii Krajowej
  3. Działki w Pińczowie, obręb 12
  4. Siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie, ul. Piłsudskiego 14

Własność Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste:

1. Siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie, ul. Polna 48

2. Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie, ul. Polna 48

II. Maszyny, urządzenia o wartości 325.416,94 zł.

Aparaty ogólnego zastosowania, zespoły komputerowe (komputery, serwery, drukarki, UPS, skanery)

III. Środki transportowe o wartości 71. 500 zł.

Samochody osobowe szt. 2,

IV. Narzędzia i przyrządy o wartości 171.135,90 zł.

Ruchomości, wyposażenie techniczne, wiaty, telefaxy, kasy pancerne, centralki telefoniczne, kserokopiarki,alarmy.

V.Wyposażenie o wartości 173.443,60 zł.

Biurka, szafy, regały, stoły, krzesła, fotele, maszyny do pisania


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl