Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 

28 – 400 Pińczów ul. Zacisze 5

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jan Nowak

tel. (041) 357 6001 w. 31

 

Powiatowy Inspektor działa na terenie całego powiatu wykonując zadania ściśle określone ustawą tj. Prawo Budowlane, a w szczególności:

Kontrola obiektów w budowie, kierowników zakresie przestrzegania prawa budowlanego przez inwestorów, kierowników budów, inspektorów nadzoru i projektantów,

Kontrola obiektów wybudowanych i użytkowanych w zakresie utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym oraz użytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

Sprawdzanie stanu technicznego obiektów i nie dopuszczenie do katastrofy budowlanej,

Współudział w kontrolach i inspekcjach innych organów kontrolnych takich jak: inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna, państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Handlowa,

Zabezpieczenie katastrof budowlanych.Podstawowym zadaniem Inspektoratu związanym z obsługą petenta jest przyjmowanie wniosków i skarg z zakresu przestrzegania przez inwestorów przepisów Prawa Budowlanego, a w szczególności przestrzeganie art. 5 dotyczącego budowy, użytkowania i utrzymania obiektu zgodnie z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.Do zadań Inspektora Nadzoru Budowlanego należy również wyjaśnianie spraw interesantom z zakresu nadzoru budowlanego, podejmowaniu decyzji i postanowień doprowadzających obiekty do zgodności z przepisami prawa budowlanego.


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl