Zarząd Powiatu 2010-2014

Zbigniew Kierkowski Przewodniczący Zarządu - Starosta
Marek Omasta Członek Zarządu - Wicestarosta
Marek Długosz Członek Zarządu
Piotr Zachariasz Członek Zarządu
Jerzy Mucha Członek Zarządu


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl