Statut
Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Pińczowskiego
_________________
Zmiany statutu:

        - Uchwała Nr XLII/223/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego

        - Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego

        - Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl