PROTOKÓŁ NR XXVII/2009

PROTOKÓŁ NR XXVII/2009

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 6 kwietnia 2009 roku

 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.1130.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.       Podjęcie uchwał:

-       w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,

-       w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok,

5.       Interpelacje i zapytania radnych.

6.       Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

7.       Zakończenie obrad.

 

 

NA SESJI PODJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY (uchwały do wglądu
w odrębnym katalogu):

-       NR XXVII/147/2009 w  sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,

-       Uchwałę NR XXVII/148/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

 

-        

 

Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                         mgr Zbigniew Kierkowski

 

 


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl