PROTOKÓŁ NR XXXIII/2009

Porządek uroczystej sesji przedstawia się następująco:

1) godz.900

-     otwarcie,

-     okolicznościowe wystąpienie Wicestarosty Pińczowskiego,

-     część artystyczna w wykonaniu uczniów z  Zespołu Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica  w Pińczowie.

 

2) godz.1000

-     msza św. w intencji ojczyzny w Kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty,

 

3) godz.1100

-     przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych i społeczeństwa pod pomnik Konstytucji
3-go Maja,

-     wystąpienie okolicznościowe Starosty Pińczowskiego,

-     złożenie wiązanek i wieńcy pod pomnikiem przez delegacje samorządów, szkół, organizacji społecznych i zakładów pracy,

 

4) godz.1200

-     zakończenie uroczystej sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kierkowski

 

 


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl