PROTOKÓŁ NR XLIV/2010

                                              PROTOKÓŁ NR XLIV/2010

z uroczystej sesji Rady Powiatu w Pińczowie
i Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 11 listopada 2010 roku

 

Porządek uroczystej sesji przedstawia się następująco:

 

godz.1000

-     msza św. w intencji ojczyzny w Kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty,

godz.1100

-     przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych i społeczeństwa pod pomnik Konstytucji
3-go Maja,

-     otwarcie sesji,

-     wystąpienie okolicznościowe Starosty Pińczowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów,

-     złożenie wiązanek i wieńcy pod pomnikiem przez delegacje samorządów, szkół, organizacji społecznych i zakładów pracy.

godz.1200

-     zakończenie uroczystej sesji.

 

 

 

                                                           PRZEWODNICZĄCY

                                                           RADY POWIATU

 

                                                           Zbigniew Kierkowski

 


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl