Zarząd Powiatu 2006-2010
Andrzej Kozera  Przewodniczący Zarzadu - Starosta
Jan Moskwa     Członek Zarządu - Wicestarosta
Władysław Stępień Etatowy Członek Zarządu
Bogusław Chałuda Członek Zarządu
Marek Długosz Członek Zarządu

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl