Zamawiajacy: zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres: ul. armii krajowej 22, 28-400 pińczów
Kontakt: tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail: zoz5@o2.pl, Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1106

Data publikacji: 2019-09-16 08:05:13

Przedmiot: nr sprawy: ZOZ/KO/9/09/2019
OGŁOSZENIE
1. Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 ze zm.).
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr sprawy: ZOZ/KO/9/09/2019 na świadczenie usług medycznych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczegółowo określonej w Zarządzeniu Nr 71/2017/DSM (z późn. zm.) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Treść przetargu:

nr sprawy: ZOZ/KO/9/09/2019 Pińczów, dnia 16.09.2019 r.

OGŁOSZENIE


1. Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 ze zm.).

2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, Tel./fax. 041 357-30-31 ; 041 357-24-91, Internet: www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr sprawy: ZOZ/KO/9/09/2019 na świadczenie usług medycznych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczegółowo określonej w Zarządzeniu Nr 71/2017/DSM (z późn. zm.) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

3. Czas trwania umowy: 12 miesięcy.

4. Ze szczegółowymi informacjami o warunkach konkursu oraz ze wzorem umowy można

zapoznać się w sekretariacie ZOZ w Pińczowie w dni robocze w godz. 7:00 – 14:30, w terminie

do dnia poprzedzającego termin składania ofert.

5. Druk oferty można pobrać w sekretariacie ZOZ w Pińczowie lub ze strony internetowej www.szpitalpinczow.pl .

6. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” należy składać w sekretariacie ZOZ w Pińczowie w terminie do dnia 26.09.2019 r. do godz. 09:00.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2019 r. o godz. 09:15 w świetlicy ZOZ w Pińczowie.

8. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu do 5 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Wykonawca pozostaje związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

10. Umotywowane protesty w formie pisemnej należy składać w toku postępowania konkursowego jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, natomiast odwołania w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu postępowania konkursowego.

11. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu, a także wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof SłoninaZałączone pliki
swko i zalaczniki nocna i swiateczna opieka zdrowotna konkurs.zip (swko i zalaczniki nocna i swiateczna opieka zdrowotna konkurs.zip - 487.345 KB)
Data publikacji: 2019-09-16 08:06:02 Redaktor: Grzegorz Mitka
zmiana tresci konkursu ofert nocna i swiateczna.doc (zmiana tresci konkursu ofert nocna i swiateczna.doc - 57.856 KB)
Data publikacji: 2019-09-25 11:31:32 Redaktor: Grzegorz Mitka
ogloszenie o wyniku konkursu ofert nocna i swiateczna zoz pinczow.doc (ogloszenie o wyniku konkursu ofert nocna i swiateczna zoz pinczow.doc - 16.384 KB)
Data publikacji: 2019-09-27 10:19:11 Redaktor: Grzegorz Mitka

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 613
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2019-09-16 08:05:13
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2019-09-16 08:10:39

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl