Zamawiajacy: zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres: ul. armii krajowej 22, 28-400 pińczów
Kontakt: tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail: zoz5@o2.pl, Strona www: szpitalpinczow.pl

Przedmiot przetargu:
ZOZ/ZP/12/12/2019. Ogłoszenie o zamówieniu na „Żywienie pacjentów szpitala„. ZOZ w Pińczowie.

Numer ID: 1127, data publikacji przetargu: 2019-12-27 09:10:11Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2020-02-21 09:14:28)

Wynik postepowania:

Pińczów, dn. 21.02.2020 r.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91


ZOZ/ZP/12/12/2019 – świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala"Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
na świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala"Ogłoszenie opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejsk
iej: 2020 /S 037- 088154 z dnia  21.02.2020  r.Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 ze zm.) Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.


Zamawiający zawarł umowę dnia 12.02.2020 r. z Catermed S.A. ul. Traktorowa 126 lok. 201, 91-204 Łódź oraz Jol-Mark Sp. z o.o. ul. Portowa 16G, 44-100 Gliwice.
Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1175
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2019-12-27 09:10:11
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2019-12-27 09:18:44

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl