Zamawiajacy: Powiat Pińczowski

Adres: ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 041-3576001, fax. 041-3576007
E-mail: starostwo@pinczow.pl, Strona www: www.pinczow.pl

Numer ID: 1343

Data publikacji: 2023-07-03 09:51:06

Przedmiot: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. postępowania nr 2023/BZP 00228620/01 ogłoszonego 23 maja 2023 roku

dla zamówienia publicznego pn. „Przebudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru szpitala powiatowego w Pińczowie”

Treść przetargu:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dot. postępowania nr 2023/BZP 00228620/01 ogłoszonego 23 maja 2023 roku

 

Zamawiający - Powiat Pińczowski z siedzibą  w Pińczowie ul. Zacisze 5 28-400Pinczów  działając na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, informuje, że

1.        otwarcie ofert  dla zamówienia publicznego pn. „Przebudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru  szpitala powiatowego w Pińczowie”

2.        prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)  – artykuł 275 pkt.2 odbyło się w dniu 12 grudnia 2022r godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym  w Pińczowie

3.        w postępowaniu wpłynęło ogółem 5 ofert.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający

1.     przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono dnia 03 lipca 2023 roku.

Wypełniając zobowiązania wynikające z art. 253 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

¾    VENTISS SYSTEMY ALARMOWE Jarosław Misztal  Salata 12A 26-212 Smyków

Wymienione oferty uzyskały  następującą liczbę punktów wg kryterium:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Ilość punktów wg. kryterium cena  brutto

Ilość punktów wg. kryterium wydłużony okres gwarancji jakości

Ilość uzyskanych punków łącznie

1

VENTISS SYSTEMY ALARMOWE Jarosław Misztal  Salata 12A 26-212 Smyków

60

40

100

2

Bajt Computers Jan Treliński
Partyzantów 25a, 28-100 Busko-Zdrój

47,35

40

87,35

3

DIGITEC Grzegorz Kowalik
ul. Mrozowa 6    31-752 Kraków

27,96

40

67,96

4

Budintech Sp. z o.o.     32-083 Balice

38,29

40

7829

5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Supon sp. z o.o., ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

39,44

40

79,44

 

Za Komisje :   Małgorzata Dymek

Zatwierdził:  Starosta Pińczowski  Zbigniew Kierkowski Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 180
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2023-07-03 09:51:06
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2023-07-03 09:51:15

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl