Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.11.2021 - P. Grzegorz Dynia

2021-03-10 14:02:16 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

W dniu 08 marca 2021roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Grzegorza Dyni, zam. w Pińczowie, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul. Bednarskiej 7, na działce nr ewid.63, obręb 13.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ  nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania planowanych robót

Zobacz również: