głoszenie robót budowlanych AB.VI6743.1.9.2021 z art.29 ust.1 pkt 2 e - Polska Spółka Gazownictwa

2021-03-10 14:06:50 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka gazociągu wraz z przyłączem w Pińczowie, ul. Nowowiejska

W dniu  03 marca  2021 roku wpłynęło zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dotyczące budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu <0,5MPa wraz z przyłączem w Pińczowie, na działkach nr ewid. 79/3, 34/1 i 34/2 położonych na obrębie 03.

...............................................

 Do realizacji robót objętych w/w zgłoszeniem, tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu.  

Zobacz również: