Zawiadomenie

2021-03-24 13:10:02 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie, zamieszczono, wniosek Gminy Kije w sprawie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębów  i Kliszów.

Zobacz również: