Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.94.2021 - P. Beata Rak

2021-04-13 09:16:26 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

W dniu 07 kwietnia 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Beaty Rak, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Tomaszowie, na działce nr ewid.47/3.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ  nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania planowanych robót.

Zobacz również: