Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.13.2021 - P. Waldemar Walocha

2021-04-29 10:58:25 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

W dniu 19 kwietnia 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Waldemara Walochy, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu  instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul. Nowej, na działce nr ewid.21 , obręb 0008.

..........................................

Organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu 

Zobacz również: