Zgłoszenie budowy z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.25.2021 - P. Joanna Pawlik

2021-06-18 13:09:59 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

W dniu 15 czerwca 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Joanny Pawlik, zam. w Pińczowie przy ul. Podemłynie 16, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pińczowie przy ul. Podemłynie na działce nr ewid.266/1, obręb 5.

...........................................................

Po uzupełnieniu w dniu 14 lipca 2021 roku przedmiotowego zgłoszenia, tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

Zobacz również: