Zgłoszenie robót budowlanych nr AB.VI.6743.1.26.2021 z art.29 ust.1 pkt 2a - Gmina Pińczów

2021-06-23 11:09:10 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy linii oświetleniowej w Koperni.

W dniu  18 czerwca  2021 roku wpłynęło zgłoszenie Gminy Pińczów, dotyczące budowy linii oświetleniowej w miejscowości Kopernia, na działkach nr ewid.439, 440, 499/2, 500, 501 i 503.


Zobacz również: