obwieszczenie

2007-11-22 13:24:48 Aktualności

22.11.2007

z a w i a d a m i a  się,  ze dnia 31 października 2007r. na wniosek Pana Jacka Łaty działającego pod nazwą Marmur – Płytki Jacek Łata, Podłęże 48, 28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

 

  1. udzielenia koncesji na wydobywanie wapieni lekkich ze złoża „Włochy”, obejmującego działki o nr ewid. 386 i 388/1, położonych na terenie wsi Włochy, gmina Pińczów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie.

Zobacz również: