Zgłoszenie robót budowanych z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit d - Sławomir Ziółkowski

2022-04-12 11:18:00 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej ( wewnętrznej i zewnętrznej) na potrzeby budynku mieszkalnego

W dniu 08 kwietnia 2022 roku wpłynęło zgłoszenia Pana Sławomira Ziółkowskiego dotyczące zamiaru budowy instalacji gazowej (wewnętrznej i zewnętrznej) na potrzeby budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w Pińczowie, przy ul. Polnej, na działce nr ewid. 42/3 (obręb 14)

....................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji 

Zobacz również: