Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.18.2022 - P. Stanisław Stępień

2022-04-13 11:16:32 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

W dniu 11 kwietnia 2022 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Stanisława Stępnia zam.w Pińczowie, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie, obręb 0005, na działce nr ewid.157.

Zobacz również: