Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI.6743.1.19.2022 z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d - Michał Dynia

2022-04-21 11:43:57 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej (wewnętrznej i zewnętrznej) na potrzeby budynku mieszkalnego.

W dniu 14 kwietnia 2022 roku wpłynęło zgłoszenie Pana Michała Dyni, zam. w Pińczowie, przy ul. Cichej 3 dotyczące zamiaru budowy instalacji gazowej (wewnętrznej i zewnętrznej) na potrzeby budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w Pińczowie, przy ul. Cichej 3, w Pińczowie, na działce nr ewid. 53.

......................................................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji 

 

Zobacz również: