Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.20.2022 - P. Jolanta Wilkus

2022-04-27 08:49:34 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

W dniu 22 kwietnia 2022 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Jolanty Wilkus zam.Chroberz, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Chroberz przy ul. Chrobrego, na działce nr ewid.1171.

Zobacz również: