Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.22.2022 - P.Małgorzata Maruszak

2022-04-29 08:51:25 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Małgorzaty Maruszak zam.w Pińczowie, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul. Grodziskowej 74, na działce nr ewid.158.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych.

Zobacz również: