Zawiadomienie

2022-05-04 15:22:58 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie, zamieszczono, wniosek Elektrowni PV72 Sp. z o.o. w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej Węchadłów I

 Zawiadamia się, że w dniu  08 kwietnia 20212 roku wpłyną wniosek Elektrowni PV72 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2 w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej Węchadłów I w Węchadłowie, na działkach nr ewid. 395 i 396

Zobacz również: