Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI.6743.1.21.2022 z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d - Agnieszka Pruś

2022-05-05 14:30:16 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego

W dniu 27 kwietnia 2022 roku wpłynęło zgłoszenie Pani Agnieszki Pruś, zam. w Pińczowie, przy ul. Grodziskowej 72 dotyczące zamiary budowy wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w Pińczowie, przy ul. Grodziskowej 72, na działce nr ewid. 157, położonej na obrębie 08

..........................................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw dno wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji.

 

Zobacz również: