Zgłoszenie z art. 29 ust.1 pkt.2e - AB.VI.6743.1.24.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

2022-05-11 13:41:28 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Pasturce

W dniu 10 maja 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa, Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, złożyła zgłoszenie budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem, przewidzianego do realizacji w miejscowości Pasturka, na obrębie 0025 na działkach nr ewid.158/11, 159, 162, 164/2, 167/4, 168/2, 169/2, 170/2, 171/2, 172/2, 173/2, 174, 175 i 176.

Zobacz również: